Popiežiaus Pranciškaus kalbos Lietuvoje

„Katalikų pasaulio leidiniai“ atskira knygele išleido „Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje: kalbos“. Leidinyje sudėti Šventojo Tėvo pasisakymai Lietuvoje, taip pat rasite kitų asmenų, kalbėjusių popiežiui Pranciškui, žodžius.  Knygelę galite įsigyti „Katalikų pasaulio“ knygynuose ar teiraukitės bažnyčiose.
Oficialius tekstus kitomis kalbomis rasite www.vatican.va.


Lietuvos vyskupų sveikinimai ir padėkos Šventajam Tėvui: