Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo padėka Šventajam Tėvui

2018 m. rugsėjo 22 d. Vilniuje, Katedros aikštėje

Šventasis Tėve,

ačiū, kad atvykote į Lietuvą ir skyrėte laiko susitikti su jaunimu, jį išgirsti. Jaunimas yra mūsų Bažnyčios ir mūsų Tėvynės ateitis. Atvykote kaip Kristaus šviesą nešantis Vilties piligrimas – ne teorinės vilties, bet vilties, kuri kyla iš Kristaus Prisikėlimo, vilties, kuri atgimsta, kai pasitikime Dievo Gailestingumu kiekvienam iš mūsų.

Viešpats ateina pas mus pačiu tamsiausiu metu, Jis teikia mums savo gailestingumą ir gyvenimo viltį – būtent tai primena šis Dievo Gailestingumo paveikslas, nutapytas čia, Vilniuje, pagal Jėzaus prašymą. Šv. Jonas Paulius II įpareigojo mus būti Gailestingumo apaštalais ir skleisti šią žinią pasauliui.

Meldžiu, kad ir Jūsų šiandien ištarti žodžiai giliai įsišaknytų mūsų širdyse ir neštų vaisių kiekvieno iš mūsų gyvenime, kad kiekvienas jaunuolis, išgirdęs Gerąją Naujieną, atrastų asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi, kuris teikia gyvenimo viltį ir prasmę.

Šventasis Tėve, Jūs nuolat kviečiate mus melstis už Jus. Noriu pakviesti Jus pasimelsti prie šv. Kazimiero, Lietuvos ir jaunimo globėjo, užtarti pas Viešpatį mūsų jaunimą, o jaunimo prašau tuo pačiu metu melstis, kad Dievas toliau laimintų Jus ir Jūsų tarnystę.

Bet pirmiausia prašyčiau Jūsų suteikti šiems jauniems žmonėms savo apaštalinį palaiminimą.