Pasirengimas

SUB HEADING HERE

MALDA

Tikintieji kviečiami kasdien asmeniškai ir bendruomenėse melstis popiežiaus intencija ir už artėjantį Šventojo Tėvo atvykimą.

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią. Amen.


Viešpatie Dieve,
meilingai pažvelk į savo tarną Pranciškų, kurį išrinkai ir paskyrei vyriausiuoju vyskupu.
Saugok jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti.
Padėk mums išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiuosius

SUB HEADING HERE

PASIRENGIMO APAŠTALINEI POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS KELIONEI Į LIETUVĄ GAIRĖS

Penki pasirengimo popiežiaus vizitui žingsniai

SUB HEADING HERE

LOGOTIPAS

Logotipo, skirto popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje, pagrindiniai elementai yra kryžius, Šventosios Dvasios gūsis ir šūkis „Kristus Jėzus – mūsų viltis!“ Šis ženklas primena pergalingą Velykų vėliavą, iškeltą Prisikėlusio Kristaus. Pagrindinis logotipo akcentas – baltas kryžius – simbolizuoja Kristaus pergalę, tikėjimą ir popiežių kaip Kristaus vietininką. Kryžius taip pat apima Lietuvos žmonių patirtus kentėjimus už laisvę ir tikėjimą. Kryžiaus fone Šventosios Dvasios gūsis įgauna liepsnos, balandžio formas. Viliamasi, kad popiežiaus vizitas bus tarsi atnaujinantis Dvasios gūsis visiems Lietuvos žmonėms, nes Dvasia moko ir primena visa, ką Jėzus yra sakęs (plg. Jn 14, 26). Ženkle vyraujanti gelsva spalva simbolizuoja Šventosios Dvasios ugnį, Prisikėlimą. Gelsva ir balta yra Vatikano valstybės vėliavos spalvos. Šventosios Dvasios sparnų kraštai, nudažyti geltonai, žaliai, raudonai – lietuviškos Trispalvės spalvomis, – išreiškia viltį, kad Lietuva ir toliau gyvens Kristaus pergalės šviesoje ir bus gaivinama Jo Dvasios. Logotipe įrašytas vizito šūkis „Kristus Jėzus – mūsų viltis!“ (plg. 1 Tim 1, 1) primena, kad Kristus Jėzus yra tikėjimo centras, kreipiantis žvilgsnį į priekį ir raginantis nebijoti iššūkių, nes Jis nugalėjo nuodėmę. Šūkis žadina viltį ir kviečia drąsiai žengti į gyvenimą kartu su Kristumi.
SUB HEADING HERE

JAUNIMO GIESMĖ

Jaunimo giesmė „Kristus Jėzus – mano viltis“

Giesmės autoriai – jauni kūrėjai David Hedin ir Julius Vaicenavičius.

SUB HEADING HERE

Šv. Mišių giesmės

Rugsėjo 23 dieną Kauno Santakoje popiežius Pranciškus aukos šv. Mišias, kuriose bus giedamos ir tikintiesiems gerai žinomos ir specialiai šioms šv. Mišioms sukurtos giesmės.

Kviečiame parapijų chorus ir bendruomenes iš anksto susipažinti su giesmėmis, jų mokytis ir kartu giedoti šv. Mišių Kaune metu. Giesmių žodžiai ir natos: Šv. Mišių giesmės (1 dalis); Šv. Mišių giesmės (2 dalis).

Nekintamųjų Mišių dalių (Viešpatie, pasigailėk, Garbės Himnas, Šventas, Dievo Avinėli) ciklą, kuris remiasi lietuvių liaudies giesmių temomis, specialiai šiam Šventojo Tėvo vizitui Lietuvoje sukūrė kompozitoriai: Raimundas Martinkėnas, Vidmantas Bartulis, Zita Bružaitė, Giedrė Pauliukevičiūtė.


Dėkojame už Jūsų paramą Popiežiaus vizitui Lietuvoje