POPIEŽIUS PRANCIŠKUS

Tikrasis vardas – Jorge Mario Bergoglio

Tai pirmasis popiežius…

  • iš Lotynų Amerikos
  • Jėzaus draugijos (Jėzuitų) narys
  • pasirinkęs Pranciškaus vardą

Pagarsėjęs tuo, kad…

  • mėgo važinėti autobusu ir metro
  • pats gaminosi maistą
  • brangina pamaldumą Švč. Mergelei Marijai
  • lanko vargstančius, skurstančius, nuskriaustuosius
  • vengia prabangos
  • mėgsta futbolą ir tango

Moka

  • ispanų, italų, anglų, prancūzų, vokiečių kalbas

1936 m. gruodžio 17 d.
Gimė Argentinos sostinėje Buenos Airėse imigrantų iš Šiaurės Italijos šeimoje.


1957 m.
Būdamas 21-erių sunkiai suserga plaučių uždegimu. Vos išgyvena. Pašalinama dalis dešiniojo plaučio.


1958 m.
Įstoja į kunigų seminariją, bet netrukus pereina į Jėzaus draugiją (jėzuitus).


1960 m.
Duoda pirmuosius jėzuitų įžadus. Studijuoja Čilėje.


1963 m.
Argentinoje apsigina filosofijos mokslų diplomą.


1964–1966 m.
Dirba literatūros ir psichologijos mokytoju.


1967–1970 m.
Studijuoja teologiją San Migelio seminarijoje.


1969 m. gruodžio 13 d.
Įšventinamas kunigu.


1970–1971 m.
Atlieka jėzuitų trečiojo etapo formaciją Ispanijoje.


1971–1973 m.
San Migelio seminarijoje dirba novicijų (naujokų) magistru ir patarėju.


1973 m. balandžio 22 d.
Duoda amžinuosius vienuolinius įžadus.


1973–1979 m.
Išrenkamas Argentinos jėzuitų provincijolu.


1980–1986 m.
Jėzuitų kolegijos rektorius.


1986 m.
Išvyksta į Vokietiją tęsti studijų.


1992 m. gegužės 20 d.
Popiežius Jonas Paulius II tėvą J. M. Bergoglio SJ paskiria Buenos Airių vyskupu augziliaru.


1992 m. birželio 27 d.
Konsekruotas vyskupu.


1997 m.
Vyskupas J. M. Bergoglio SJ paskirtas savo arkivyskupo koadjutoriumi.


1998 m. vasario 28 d.
Paskirtas Buenos Airių arkivyskupu.


2001 m. vasario 21 d.
Popiežius Jonas Paulius II arkivyskupą J. M. Bergoglio SJ paskiria kardinolu.


2005–2011 m.
Paskirtas Argentinos Vyskupų Konferencijos pirmininku.


2013 m. kovo 13 d.
115 kardinolų konklavos metu išrenkamas popiežiumi. Pasirenka Pranciškaus vardą.

Jono Pauliaus II piligrimystė Lietuvoje

Jonas Paulius II buvo pirmasis popiežius, aplankęs Lietuvą. Nuo pat pontifikato pradžios jis reiškė solidarumą „Tylinčiajai Bažnyčiai“ tuose kraštuose, kur tikėjimas buvo persekiojamas ar varžomas.

Lėktuvui nusileidus Vilniaus oro uoste, popiežius pabučiavo Lietuvos žemę ir prabilo žodžiais: „Dėkojau Dievui už man duotą malonę atvykti pas jus. Trokšte troškau aplankyti ypač man brangią jūsų žemę! <..> Lietuva – tyli liudininkė karštos meilės religijos laisvei, kuri, kaip ne kartą pabrėžiau, yra visų kitų žmogiškų ir visuomeninių laisvių pagrindas. Lietuva visad stengėsi paliudyti savo ištikimybę Katalikų Bažnyčiai, nuėjo ilgą, skausmingą kelią į laisvę ir išgarsėjo kaip kankinių ir išpažinėjų žemė.“

Popiežius Jonas Paulius II Lietuvoje lankėsi 1993 m. rugsėjo 4–8 d.