Popiežiaus Pranciškaus vizitas

Susitikimų
akimirkos

nuolat pildoma galerija

NUOTRAUKOS

Popiežiaus Pranciškaus kalbos

sakytos Lietuvoje

SKAITYTI

LRT transliacijos
iš susitikimų

video įrašai

ŽIŪRĖTI

Popiežiaus Pranciškaus padėkos laiškai

Popiežius Pranciškus, grįžęs iš apaštalinės kelionės į Lietuvą, parašė padėkos laiškus Vilniaus ir Kauno arkivyskupams, kunigams, pašvęstiesiems ir tikintiesiems pasauliečiams. …

Popiežiaus vizitas Lietuvoje skaičiais

LVK Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komitetas surinko įvairius skaičius ir statistinius duomenis, susijusius su Popiežiaus Pranciškaus vizitu Lietuvoje. 20 – kilometrų tvorelių …

VISOS NAUJIENOS
SUB HEADING HERE

GENERALINIS RĖMĖJAS

SUB HEADING HERE

RĖMĖJAI

SUB HEADING HERE

DRAUGAI

Jonas ir Raimunda Karčiauskai

Alvydas Žabolis

Rakauskų šeima

Stankevičių šeima

SUB HEADING HERE

Pagrindinis vežėjas

SUB HEADING HERE

OFICIALUS TRANSLIUOTOJAS

SUB HEADING HERE

INFORMACINIS PARTNERIS

PARAMA

Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje bus vienas didžiausių mūsų šalies istorijoje renginių. Susitikti su charizmatiškuoju Katalikų Bažnyčios vadovu, išgirsti jo nešamą evangelinės vilties žinią susirinks žmonės ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš kitų šalių. Popiežių kelionės metu lydės keli šimtai žurnalistų, kurie visam pasauliui pasakos apie mūsų kraštą, ekonominę, socialinę, kultūrinę situaciją. Pasirengimas šiam įvykiui reikalauja daug žmogiškųjų bei materialinių resursų.

Kviečiame ir jus prisidėti prie šio svarbaus ir ypatingo renginio savo auka. Kiekvienas indėlis yra brangus ir vertingas.Tik vienybėje, vienas kitam padėdami, vienas kitą drąsindami, remdami galime nuveikti tokius nuostabius darbus.

Telaimina jus gerasis Dievas.
Paramos gavėjas – Vilniaus arkivyskupija, kodas 192059489
Šventaragio g. 4, LT-01122 Vilnius
LT 95 7044 0600 0114 5219
Paskirtis: Parama popiežiaus vizito organizavimui