RĖMĖJAI

Jonas ir Raimunda Karčiauskai

Alvydas Žabolis

Rakauskų šeima

Stankevičių šeima

PARAMA

Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje bus vienas didžiausių mūsų šalies istorijoje renginių. Susitikti su charizmatiškuoju Katalikų Bažnyčios vadovu, išgirsti jo nešamą evangelinės vilties žinią susirinks žmonės ne tik iš visos Lietuvos, bet ir kitų šalių. Popiežių kelionės metu lydės keli šimtai žurnalistų, kurie visam pasauliui pasakos apie mūsų kraštą, ekonominę, socialinę, kultūrinę situaciją. Pasirengimas šiam įvykiui reikalauja daug žmogiškųjų bei materialinių resursų. Kviečiame ir jus prisidėti prie šio svarbaus ir ypatingo renginio savo auka. Kiekvienas indėlis yra brangus ir vertingas. Tik vienybėje, vienas kitam padėdami, drąsindami, remdami galime nuveikti tokius nuostabius darbus.
Telaimina jus gerasis Dievas.
Paramos gavėjas – Vilniaus arkivyskupija, kodas 192059489
Šventaragio g. 4, LT-01122 Vilnius
LT 95 7044 0600 0114 5219
Paskirtis: Parama popiežiaus vizito organizavimui