Popiežiaus žinia Pasaulinei komunikavimo priemonių dienai

Gegužės 13 d., Šeštinių sekmadienį, Bažnyčioje minime Pasaulinę komunikavimo priemonių dieną. Pirmą kartą minėti šią progą pakvietė popiežius Paulius VI prieš 52 metus, jau tuo metu įžvelgęs, kad komunikacijos priemonės keičia žmonių ir bendruomenių kultūrinį, socialinį bei religinį gyvenimą, kad tikintiesiems svarbu domėtis komunikacijos tema ir melstis už komunikacijos priemones bei šios srities darbuotojus.

Šiemet, artėjant Pasaulinei komunikavimo priemonių dienai, popiežius Pranciškus kviečia susimąstyti apie tiesos komunikavimą, fake news ir taikos žurnalizmą.

„Dievo plane komunikavimas yra esminis būdas gyventi bendryste. Žmogus, Dievo paveikslas ir panašumas, geba išreikšti tai, kas tikra, gera, gražu, ir tuo dalytis. Jis pajėgus papasakoti apie savo patirtį bei pasaulį ir taip formuoti istorinę atmintį bei įvykių supratimą. Tačiau žmogus, jei pasiduoda puikybei ir savanaudiškumui, gali ir iškreiptai naudotis gebėjimu komunikuoti, kaip nuo pradžių liudija Biblijos pasakojimai apie Kainą ir Abelį bei apie Babelio bokštą (plg. Pr 4, 1–16; 11, 1–9). Tiesos falsifikavimas yra tipiškas tokio iškraipymo tiek individualiu, tiek kolektyviniu lygmeniu požymis. Priešingai, Dievo logikai ištikimas komunikavimas tampa vieta savo atsakingai tiesos paieškai bei atsakingam gėrio kūrimui išreikšti.“ – rašo popiežius Pranciškus.

Kviečiame skaityti visą popiežiaus Pranciškaus žinią 52-osios Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos proga.

Gegužės 13 d. sekmadienio šv. Mišių rinkliava skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti ir Bažnyčios komunikacijos darbuotojams išlaikyti.

„Kitoks Pranciškus“ – nauja pokalbių knyga apie popiežių

„Didis ir paveikus Pranciškaus prieraišumas prie Dievo Sūnaus daro įspūdį netgi netikintisiems. Tikrai daugybė jų išreiškė nuostabą ir susidomėjimą popiežiumi, taigi vienaip ar kitaip ir Dievo Žodžiu. Tai ženklas, kad Šventoji Dvasia savo Bažnyčioje yra kaip niekad gyva.“ – kardinolas Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius.

Katalikų pasaulio leidiniai išleido naują Deborah Castellano Lubov knygą „Kitoks Pranciškus“. Tai keturiolikos pokalbių su popiežiaus giminaičiais, bičiuliais, bendražygiais iš Romos kurijos ir skirtingų kontinentų rinkinys, piešiantis ryškų Šventojo Tėvo portretą ir aptariantis popiežiaus Pranciškaus pasauliui keliamus klausimus. Knygoje pateikiamas ir išskirtinis popiežiaus sesers Marijos Elenos Bergoglio interviu, kuriame ji šiltai pasakoja apie popiežiaus vaikystę, jaunystę, santykius su artimaisiais.

Knygą įsigyti galima katalikiškuose knygynuose ir www.katalikuleidiniai.lt.
Deborah Castellano Lubov, Kitoks Pranciškus, Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018. Iš italų kalbos vertė Audrius Musteikis.

Visus, laukiančius atvykstančio Šventojo Tėvo bei besiruošiančius Jo vizitui,  raginame kuo geriau susipažinti su popiežiaus asmenybe, suprasti, kur link jis siekia atkreipti viso pasaulio dėmesį, skaitant jo išleistus dokumentus bei kitas knygas apie jo veiklą.