„Kitoks Pranciškus“ – nauja pokalbių knyga apie popiežių

„Didis ir paveikus Pranciškaus prieraišumas prie Dievo Sūnaus daro įspūdį netgi netikintisiems. Tikrai daugybė jų išreiškė nuostabą ir susidomėjimą popiežiumi, taigi vienaip ar kitaip ir Dievo Žodžiu. Tai ženklas, kad Šventoji Dvasia savo Bažnyčioje yra kaip niekad gyva.“ – kardinolas Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius.

Katalikų pasaulio leidiniai išleido naują Deborah Castellano Lubov knygą „Kitoks Pranciškus“. Tai keturiolikos pokalbių su popiežiaus giminaičiais, bičiuliais, bendražygiais iš Romos kurijos ir skirtingų kontinentų rinkinys, piešiantis ryškų Šventojo Tėvo portretą ir aptariantis popiežiaus Pranciškaus pasauliui keliamus klausimus. Knygoje pateikiamas ir išskirtinis popiežiaus sesers Marijos Elenos Bergoglio interviu, kuriame ji šiltai pasakoja apie popiežiaus vaikystę, jaunystę, santykius su artimaisiais.

Knygą įsigyti galima katalikiškuose knygynuose ir www.katalikuleidiniai.lt.
Deborah Castellano Lubov, Kitoks Pranciškus, Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2018. Iš italų kalbos vertė Audrius Musteikis.

Visus, laukiančius atvykstančio Šventojo Tėvo bei besiruošiančius Jo vizitui,  raginame kuo geriau susipažinti su popiežiaus asmenybe, suprasti, kur link jis siekia atkreipti viso pasaulio dėmesį, skaitant jo išleistus dokumentus bei kitas knygas apie jo veiklą.