Vilniaus arkivyskupas su sostinės meru aptarė pasirengimą popiežiaus vizitui

Ketvirtadienį, balandžio 26d., Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas su Vilniaus miesto meru Remigijumi Šimašiumi aptarė pasirengimo popiežiaus Pranciškaus vizitui rugsėjo 22–23 dienomis Vilniuje klausimus. Popiežius Pranciškus per dvi dienas Lietuvoje susitiks su žmonėmis Vilniuje ir Kaune, o vėliau lankys Latviją ir Estiją.

Arkivyskupas G. Grušas susitikime su Vilniaus meru R. Šimašiumi kalbėjo: „Kviečiu Vilniaus miesto savivaldybę tinkamai pasirengti popiežiaus Pranciškaus vizitui ir bendradarbiauti sudarant galimybes vilniečiams ir miesto svečiams sutikti popiežių Pranciškų ir išgirsti jo žodžius kiekvienam Lietuvos žmogui. Galime parodyti mūsų sostinės svetingumą, pristatyti pasauliui Vilnių ir Lietuvą“. Arkivyskupas paminėjo, kad su popiežiumi Pranciškumi keliauja ar jį seka šimtai žurnalistų, kurie ir pasakoja apie aplankytas šalis ir jų gyventojus.

Popiežiui lankantis Lietuvoje žmonės kviečiami su džiugia nuotaika ateiti į susitikimus, leisti visą dieną mieste. Bus galimybių iš gana arti pamatyti popiežių Pranciškų kelyje, susitikimuose išgirsti, ką jis nori pasakyti Lietuvos žmonėms.

Didžiausi popiežiaus vizito renginiai bus rugsėjo 22 d., šeštadienį, popietę vyksiantis popiežiaus susitikimas su jaunimu ir rugsėjo 23-iosios, sekmadienio, šv. Mišios Kaune. Į didžiuosius renginius bus patenkama užsiregistravus iš anksto (dalyvių registracijos pradžia bus paskelbta vėliau). Visuose renginiuose dalyvavimas – nemokamas. Net ir nesiregistravusieji galės stebėti renginius iš kiek toliau.

Popiežius taip pat susitiks su prezidente, S. Daukanto aikštėje pasveikins susirinkusiuosius. Vizito dienomis Šventasis Tėvas melsis Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčioje, aplankys buvusį KGB kalėjimą ir prisimins okupacijų aukas, susitiks su patyrusiais okupantų represijas asmenimis. Skirs laiko susitikimui su kunigais, vienuoliais ir vienuolėmis, seminaristais.

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija

Jovitos Mikalkėnaitės nuotr.

Skelbiamas giesmės, skirtos Popiežiaus atvykimui į Lietuvą, konkursas

Muzikos kūrėjai kviečiami dalyvauti jaunimo giesmės, skirtos popiežiaus Pranciškaus atvykimui į Lietuvą, konkurse. Dalyviams reikia sukurti giesmę, atitinkančią vizito šūkį „Kristus Jėzus – mūsų viltis“ (1 Tim 1,1).

Konkursui teikiamas kūrinys turėtų būti parašytas lietuvių kalba, ne ilgesnis nei 6 minučių, tinkamas atlikti gausiems kolektyvams. Privalumas – jei kūrinio priegiesmis galėtų skambėti ir kitomis kalbomis (pavyzdžiui, lotynų, anglų, lenkų ar kt.). Konkurse dalyvauti gali tiek pavieniai kūrėjai, tiek jų grupės.

Lietuvos vyskupų konferencijos Jaunimo pastoracijos taryba, rengdama šį konkursą, tikisi ne tik išrinkti giesmę, labiausiai atitinkančią vizito šūkį, bet kartu sudaryti galimybę krikščioniškos muzikos kūrėjams skleisti savo talentus bei skatinti profesionalios krikščioniškos muzikos raidą Lietuvoje.

Kūrinius konkurso organizatoriams pateikti reikia iki 2018 m. gegužės 27 d. 17 val.

Visi reikalavimai kūriniams, jų vertinimo kriterijai, pateikimo būdai ir sąlygos nurodyti Konkurso nuostatuose.

Popiežius Pranciškus Lietuvoje lankysis 2018 m. rugsėjo 22-23 d. Su jaunimu popiežius susitiks rugsėjo 22 d. Vilniuje.

Marijos radijo laidoje – apie pasiruošimą popiežiaus vizitui

„Marijos radijas“ parengė laidą „Aktualijos“, kurioje kalbino kun. br. Saulių Rumšą OP pasiruošimo popiežiaus vizitui Lietuvoje organizacinio komiteto generalį sekretorių. Laidoje pasakojama apie pasiruošimą popiežiaus Pranciškaus atvykimui į Lietuvą šių metų rugsėjo 22–23 dienomis. Apie programą, popiežiaus vizito šūkį ,,Kristus Jėzus – mūsų viltis!“ ir koordinacinio komiteto veiklą laidos svečią kalbina Liutauras Serapinas.

Laidos įrašas

Apie artėjantį Popiežiaus vizitą – Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime

2018 m. balandžio 10 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas.

Po Dieninės liturginės maldos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kalbėdamas apie 2018 m. rugsėjo 22–23 d. vyksiantį popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje, pabrėžė, kad tai puiki proga stiprinti sielovadą ir evangelizaciją parapijose. Nors laukia nemaži pasirengimo darbų iššūkiai, tačiau tai galimybė atnaujinti tikėjimą.

Lietuvos vyskupų konferencija sudarė Pasiruošimo popiežiaus vizitui komitetą, kurio generaliniu sekretoriumi išrinko br. kun. Saulių Rumšą OP. Kun. Kęstutis Palikša išrinktas šio vizito liturginių ceremonijų koordinatoriumi, o Živilė Peluritienė – Popiežiaus vizito komunikacijos koordinatore.

Susirinkime kun. Saulius Rumšas OP pristatė Popiežiaus vizito šūkį „Kristus Jėzus – mūsų viltis“, kviečiantį žmones su krikščioniška viltimi kreipti žvilgsnius į ateitį, priminė, kad katechezėse popiežius Pranciškus daug kalba apie viltį, kviečia ją žadinti ir išlaikyti. 1993 m. vykęs popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas Lietuvoje labiau bylojo apie praeities priėmimą, perkeitimą, o artėjantis popiežiaus Pranciškaus vizitas sieks pažadinti daugiau vilties, kurią teikia krikščioniškas tikėjimas. Lietuvoje popiežius lankysis dvi dienas, nors paprastai popiežius Pranciškus vizitai būna gerokai trumpesni. Popiežius aplankys ne tik Lietuvą, bet ir Latviją bei Estiją.

Jau nuo dabar tikintieji yra kviečiami tinkamai dvasiškai ruoštis būsimam vizitui. Pavyzdžiui, parapijose rengiamose Švč. Sakramento adoracijose siūloma melstis už būsimą vizitą, priminti ir paraginti bendruomenę melstis kiekvieną mėnesį skelbiamomis popiežiaus intencijomis, taip pat visose Lietuvos bažnyčiose šv. Mišių metu, po Komunijos maldos, prieš palaiminimą, kviečiama kalbėti vyskupų parengtą specialią maldą už popiežių.

Laikotarpis, kai laukiama popiežiaus apsilankymo, – puiki proga iš naujo visuomenei kalbėti apie popiežiaus instituciją, Lietuvos ir Šventojo Sosto santykius, popiežiaus katechezes. Siūloma ne tik parapijoje, bet ir viešosiose bibliotekose, bendruomenių namuose organizuoti popiežiaus Pranciškaus knygų, dokumentų aptarimus.

Vizito koordinatoriai ragino susirinkusius dvasininkus iš anksto kviesti žmones į Popiežiaus vizito renginius: susitikimą su jaunimu Vilniuje rugsėjo 22 d., šv.  Mišias Kaune rugsėjo 23 d., susitikimą su dvasininkais, pašvęstojo gyvenimo žmonėmis. Kvietimą palengvins ruošiami plakatai, lankstinukai bei tentai ant bažnyčių. Lietuvos vyskupų sprendimu, Lietuvos bažnyčiose birželio 3-osios, sekmadienio, rinkliava skiriama vizito išlaidoms padengti.

Popiežiaus vizito organizaciniuose darbuose talkinanti Toma Bružaitė susirinkimo dalyviams pristatė registracijos į susitikimus su popiežiumi planus. Renginiai nemokami, tačiau dalyviams reikės iš anksto užsiregistruoti. Tiksli informacija apie registraciją bus paskelbta vėliau. Į susitikimus rekomenduojama vykti grupėmis. Į numatytus sektorius susitikimų vietose piligrimai bus įleidžiami gerokai prieš numatomą renginio pradžią, o laukiant popiežiaus vyks speciali programa.

Susirinkime taip pat kalbėta apie Sutvirtinimo sakramento teikimą besiruošiantiems tuoktis. Lietuvos vyskupų sprendimu, leidimą tuokti sužadėtinius, nepriėmusius Sutvirtinimo sakramento, teikia vietos vyskupas. Leidimo gavimu pasirūpina parapijos klebonas. Prašymas vyskupui rašomas laisva forma arba naudojantis nustatytais blankais. Kiekvienu atveju kunigams rekomenduojama tartis su sužadėtiniais, kada jie galėtų pasiruošti ir priimti Sutvirtinimo sakramentą. Jei Sutvirtinimo sakramentas sužadėtiniams buvo suteiktas, bet nėra tai patvirtinančių dokumentų, sakramento priėmimo faktą paliudija liudininkai.

Kitas kunigų susirinkimas vyks 2018 m. gegužės 2 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

Malda ruošiantis Šv. Tėvo vizitui

Lietuvos vyskupų konferencija priėmė sprendimą, kad, ruošiantis popiežiaus Pranciškaus vizitui, šv. Mišiose sekmadieniais būtų kalbama malda prieš baigiamąjį šv. Mišių palaiminimą:

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią. 

Tikintieji kviečiami kasdien asmeniškai ir bendruomenėse melstis popiežiaus intencija bei už artėjantį Šv. Tėvo atvykimą.