Popiežiaus Pranciškaus padėkos laiškai

Popiežius Pranciškus, grįžęs iš apaštalinės kelionės į Lietuvą, parašė padėkos laiškus Vilniaus ir Kauno arkivyskupams, kunigams, pašvęstiesiems ir tikintiesiems pasauliečiams. Laiškai datuojami 2018 spalio 1 d. data. Vilniaus arkivyskupui Gintarui … Daugiau

Popiežiaus vizitas Lietuvoje skaičiais

LVK Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komitetas surinko įvairius skaičius ir statistinius duomenis, susijusius su Popiežiaus Pranciškaus vizitu Lietuvoje. 20 – kilometrų tvorelių Vilniuje ir Kaune. 2 – papamobiliai. 70 – metų vyriausiai … Daugiau

Malda Aušros Vartų koplyčioje

Nuotraukų autorė Laima Penek