Malda Aušros Vartų koplyčioje

Nuotraukų autorė Laima Penek