Popiežiaus žinia Pasaulinei komunikavimo priemonių dienai

Gegužės 13 d., Šeštinių sekmadienį, Bažnyčioje minime Pasaulinę komunikavimo priemonių dieną. Pirmą kartą minėti šią progą pakvietė popiežius Paulius VI prieš 52 metus, jau tuo metu įžvelgęs, kad komunikacijos priemonės keičia žmonių ir bendruomenių kultūrinį, socialinį bei religinį gyvenimą, kad tikintiesiems svarbu domėtis komunikacijos tema ir melstis už komunikacijos priemones bei šios srities darbuotojus.

Šiemet, artėjant Pasaulinei komunikavimo priemonių dienai, popiežius Pranciškus kviečia susimąstyti apie tiesos komunikavimą, fake news ir taikos žurnalizmą.

„Dievo plane komunikavimas yra esminis būdas gyventi bendryste. Žmogus, Dievo paveikslas ir panašumas, geba išreikšti tai, kas tikra, gera, gražu, ir tuo dalytis. Jis pajėgus papasakoti apie savo patirtį bei pasaulį ir taip formuoti istorinę atmintį bei įvykių supratimą. Tačiau žmogus, jei pasiduoda puikybei ir savanaudiškumui, gali ir iškreiptai naudotis gebėjimu komunikuoti, kaip nuo pradžių liudija Biblijos pasakojimai apie Kainą ir Abelį bei apie Babelio bokštą (plg. Pr 4, 1–16; 11, 1–9). Tiesos falsifikavimas yra tipiškas tokio iškraipymo tiek individualiu, tiek kolektyviniu lygmeniu požymis. Priešingai, Dievo logikai ištikimas komunikavimas tampa vieta savo atsakingai tiesos paieškai bei atsakingam gėrio kūrimui išreikšti.“ – rašo popiežius Pranciškus.

Kviečiame skaityti visą popiežiaus Pranciškaus žinią 52-osios Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos proga.

Gegužės 13 d. sekmadienio šv. Mišių rinkliava skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti ir Bažnyčios komunikacijos darbuotojams išlaikyti.