Vyskupo Lino Vodopjanovo OFM sveikinimas Šventajam Tėvui

2018 m. rugsėjo 23 d. Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje

 

Šventasis Tėve,

nuoširdžiai dėkojame – ir labai džiaugiamės – už šį susitikimą su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir seminaristais iš visos Lietuvos ir ne tik, bet ir iš kitų šalių, čia, Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje. Su sūnišku ir dukterišku pasitikėjimu nekantriai laukėme susitikimo su Jumis, kuriam ruošėmės karšta malda, tarnyste Dievui bei artimui.

Kartu su Jumis šiandien norime padėkoti Dievui ir pasidžiaugti būriu kunigų, išsibarsčiusių ne tik po visą Lietuvą, bet ir po lietuvių bendruomenes užsienyje. Džiaugiamės pašvęstuoju gyvenimu, kuris Lietuvoje, nors ir nėra gausus, bet turi gilias istorines šaknis, kurias bėgant amžiams ne kartą buvo norima iškirsti ir išrauti. Taip pat džiaugiamės ir dėkojame Dievui už besiruošiančius kunigystės tarnystei mūsų seminaristus.

Šiandien dažnai ir įvairiais būdais mūsų tikėjimas yra išbandomas. Kartą atsiliepę į pašaukimo raginimą, dažnai nebejaučiame džiaugsmo nei maldoje, nei bendruomeniniame gyvenime. Supasaulėjimo dvasia ir nuobodulys viskam palietė mūsų bendruomenes. Kai mus užpuola abejonės dėl pašaukimo, šaltumas, kai mūsų širdys kartais nebedega, bet tik smilksta kaip nuodėguliai, kai bijome ateities ir užsidarome vien savo grupelėse arba parapijose, kai norime užtikrintumo laikinuose pasaulio siūlomuose dalykuose, deja, pamirštame, kad tik „Kristus Jėzus yra mūsų viltis“.

Mielas Šventasis Tėve, todėl nuoširdžiai trokštame išgirsti Jūsų gyvą liudijimą ir pastiprinantį žodį tikėjimo kelyje. Užtikriname Jus, kad kiekvieną dieną meldžiamės už Jus ir ypač intencijomis, kurios paliečia viso pasaulio žmones. Nuolankiai prašome ir mus lydėti savo maldose.