Trijų Baltijos šalių kunigai, vienuoliai ir seminaristai laukia į Kauno katedrą atvykstančio popiežiaus

Šiandienos popietę, 15 val., popiežius Pranciškus atvyksta į Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką, kurioje susitiks su kunigais, pašvęstaisiais ir pašvęstosiomis, diakonais ir seminaristais. Šis Katalikų Bažnyčios vadovo apsilankymas yra skirtas visose trijose Baltijos šalyse gyvenantiems pašauktiesiems.

Susitikimo centras – Žodžio liturgija su popiežiumi, nes pats svarbiausias susitikimo momentas bus Šventojo Tėvo žodis susirinkusiesiems.

Belaukiant popiežiaus, bus meldžiamasi giedant giesmes. Viena jų – Apreiškimo Švenčiausiajai Dievo Gimdytojai Akatistas. Tai yra vienas gražiausių Bažnyčios kūrinių Dievo Motinos garbei. Jį giedant apmąstoma visa Išganymo istorija.

Susitikime su popiežiumi giedos pašvęstųjų ir kunigų choras, kurio dalyviai atvykę iš įvairių Lietuvos kraštų: Druskininkų, Telšių, Kretingos, Panevėžio, Vilniaus. Choras unikalus tuo, kad skirtingų kongregacijų ir vienuolijų broliai bei seserys gieda kartu su kunigais ir taip liudija pašaukimo bendrystę ir tarpusavio vienybę. Choro tikslas – įtraukti į giedojimą ir maldą visus susirinkusiuosius, kad šis susitikimas taptų ir bendros maldos patirtimi. Taip pat gros seserų vienuolių muzikinė grupė – styginis kvartetas, kanklės bei gitaros.

Atvykęs Šventasis Tėvas melsis Švč. Sakramento koplyčioje, o vėliau, perėjęs į centrinę navą, kreipsis į susitikimo dalyvius.

Susitikimo pabaigoje popiežius suteiks palaiminimą ir, giedant chorui, išeis iš katedros.

 

LVK Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto informacija

www.popieziausvizitas.lt