Popiežius Pranciškus pagerbė okupacijų aukas

Rugsėjo 23 d. pavakare Popiežius Pranciškus apsilankė Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje prie Lukiškių aikštės Vilniuje.

Katalikų Bažnyčios vadovui atvykus, prie įėjimo jį pasitiko arkivyskupas Gintaras Grušas, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius ir muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis.

Šventasis Tėvas aplankė buvusio KGB kalėjimo 9-tąją bei 11-tąją kameras ir 3-iąją mirties nuosprendžių vykdymo patalpą, pasirašė svečių knygoje.

11-ojoje, vadinamojoje Vyskupų kameroje, degė žvakė, skirta dvasininkų, nukentėjusių už tvirtą tikėjimo žodį ir nuoseklią rezistenciją, atminimui. Čia buvo pagerbtos palaimintojo Teofiliaus relikvijos. Popiežius Pranciškus nuo žvakės, degančios prie pal. T. Matulionio portreto, uždegė aliejinę lempelę – tai Šventojo Tėvo dovana muziejui. Šiame kalėjime kalėjo pal. vysk. Teofilius, Dievo tarnas vysk. Mečislovas Reinys, o Dievo tarnas vysk. Vincentas Borisevičius čia buvo ir sušaudytas.

Popiežius Pranciškus, išėjęs iš muziejaus, atvyko prie paminklo okupacijų aukoms atminti greta Lukiškių aikštės, kurioje sutikti Popiežių susirinko apie 4000 žmonių. Prie paminklo jį pasitiko ir gėles jam įteikė arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky ir tremtinė Irena Saulutė Valaitytė-Špakauskienė. Šios tremtinės gyvenimo istorija įkvėpė Rūtą Šepetys parašyti bestseleriu tapusią knygą „Tarp pilkų debesų“, pagal kurią netrukus pasirodys ir kino filmas. Greta susitikime dalyvavo politinių kalinių ir tremtinių organizacijų atstovai. Šiame įvykyje taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Seimo Valdybos nariai.

Prie paminklo Popiežius padėjo puokštę gėlių ir meldėsi šiais žodžiais:

„Viešpatie, te Lietuva būna vilties švyturiu. Kad būtų veiklios atminties žemė, atnaujinanti įsipareigojimą kovai prieš bet kokią neteisybę. Skatinanti kūrybinius siekius apginti visų žmonių, ypatingai bejėgių ir pažeidžiamųjų teises. Ir kad būtų sutaikinimo ir skirtingumų harmonijos mokytoja“.

Po maldos Popiežius Pranciškus atsisveikino su susirinkusiais žmonėmis ir, juos palaiminęs, pajudėjo Apaštalinės nunciatūros link. Šventajam Tėvui išvykstant, kamerinis choras „Aidija“ giedojo tautinę giesmę „Lietuva brangi“, o jam pritarė didžiausias Baltijos šalyse karilionas, įrengtas Vilniaus Šv. Ap. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje.

LVK Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto informacija

www.popieziausvizitas.lt