Popiežius Pranciškus meldėsi Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje

Šeštadienio popietę Popiežius Pranciškus atvyko į Aušros Vartus, kur nuo amžių gerbiama švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina, garsinanti Vilnių visame pasaulyje. Į bendrą rožinio maldą su Popiežiumi susirinko daugiavaikės,  globojančios vaikus, įvaikinusios ar juos įvaikinti ketinančios šeimos, našlaičiai ir ligoniai. Taip pat nuo Rotušės aikštės susirinko gausus būrys tikinčiųjų, vilniečių ir miesto svečių. Teigiama, kad iš viso susirinko apie 2000 žmonių.

Atvykusį Šventąjį Tėvą pasitiko arkivyskupas Gintaras Grušas. Kortežui sustojus netoliese ortodoksų Šventosios Dvasios cerkvės vartų, Popiežių pasveikino Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių metropolitas arkivyskupas Inokentijus ir Aušros Vartų klebonas monsinjoras Kęstutis Latoža.

Popiežius Pranciškus ėjo Aušros Vartų gatve pro maždaug tūkstantį susirinkusių žmonių juos sveikindamas, laimindamas, su kai kuriais pasikalbėdamas. Eidamas stabtelėjo prie evangelikų liuteronų  vyskupo Mindaugo Sabučio ir jo šeimos, kurią Popiežiui pristatė arkivyskupas Gintaras Grušas. Prie Aušros Vartų Popiežius priėjo prie ligonių bei neįgaliųjų, susirinkusių iš visos Lietuvos, ir įžengė į Gailestingumo Motinos koplyčią. Koplyčioje jo laukė Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Popiežiaus palyda.

Po trumpos maldos tyloje Šventasis Tėvas atsisuko į žmones gatvėje ir tarė susirinkusiems:

„Ši Motina  <…> yra visų Motina; kiekviename, kuris čia atvyksta, ji mato tai, ko labai dažnai net mes patys nepajėgiame suvokti: Ji įžvelgia savo Sūnaus Jėzaus veidą, įspaustą mūsų širdyse. <…> Kiekvienas vyras ir kiekviena moteris mums suteikia galimybę sutikti Dievą.“

Popiežius kalbėjo, kad kai mes užsidarome savyje iš baimės, „kai statome sienas ir užtvaras, galiausiai užkertame kelią Jėzaus Gerajai Naujienai, kuri istoriją ir gyvenimą veda pirmyn“. Jis ragino eiti kartu ir su džiaugsmu atrasti brolystės vertę. Atkreipė dėmesį, jog šią vietą aplanko daugybė krikščionių iš įvairių šalių, ir išreiškė troškimą, kad dalintumės savo dovanomis ir dovanotume save kitiems.

Popiežius Pranciškus priminė, kad Gailestingumo Motina, kaip kiekviena gera motina, mėgina suvienyti šeimą ir kužda kiekvienam į ausį: „Ieškok savo brolio“, veda mus prie slenksčio, prie kurio šiandien mūsų laukia vaikai ir šeimos kraujuojančiomis žaizdomis, Jėzaus žaizdomis, kurios yra tikros, realios.

Kviesdamas į rožinio maldą, Šventasis Tėvas paragino kurti „Tėvynę, kuri pasirenka statyti tiltus, bet ne sienas, kuri mieliau renkasi gailestingumą, bet ne teisimą.

Baigęs kalbą, Popiežius persižegnojo ir drauge su visais lietuviškai kalbėjo rožinio trečiąjį džiaugsmo slėpinį „Gimimas“. Meldžiantis buvo prašoma džiaugsmo, vilties ir taikos Lietuvai ir visam pasauliui. Drauge rožinį kalbėjo trys našlaičiai, trys neįgalieji, keturis vaikus globojančių šeimų nariai.

Po rožinio Popiežius, žvelgdamas į Marijos paveikslą, lotyniškai perskaitė maldą Aušros Vartų Dievo Motinai.

Rožinis ir malda buvo transliuojami į Katedros aikštę, kur drauge meldėsi jaunimas, laukiantis atvykstančio Popiežiaus Pranciškaus.

Popiežius Pranciškus prie paveikslo padėjo dovaną ir palaimino naują švč. Mergelės Marijos karūną, nukaldintą iš tikinčiųjų suaukotų votų. Taip pat jis suteikė palaiminimą visiems susirinkusiems. Šventasis Tėvas išvyko papamobiliu į Katedros aikštę, kur jo laukia jaunimas.

 

LVK Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto informacija

Nuotraukos autorė Laima Penek