Popiežius Pranciškus Estijoje praleido paskutinę oficialaus vizito Baltijos šalyse dieną

Ankstų antradienio rytą, po oficialaus sutikimo Talino tarptautiniame oro uoste, Šventojo Tėvo diena prasidėjo susitikimu su Estijos Respublikos Prezidente Kersti Kaljulaid ir valdžios bei pilietinės visuomenės atstovais, diplomatinio korpuso nariais. Šio renginio metu Popiežius susirinkusiesiems pasakė: „Šimtmečiais šios šalys buvo vadinamos Marijos žeme, Maarjmaa. Šis vardas nėra tik jūsų istorijos dalis, tai taip pat ir jūsų kultūros dalis. Kai galvoju apie Mariją, prisimenu žodžius – prisiminimas ir vaisingumas. Marija yra prisimenanti moteris, kuri dėmėjosi visus gyvenimo dalykus ir svarstė juos savo širdyje.“    

Po apsilankymo Prezidentūroje Popiežius Pranciškus vyko į Karolio liuteronų bažnyčią.

Jaunimo ekumeninio susitikimo metu Šventasis Tėvas kreipėsi į jaunus žmones: „Jūs esate daugiau įvaizdžių ir veiksmo, o ne mąstymo ir teorijos karta. Ir Jėzui tai patinka, nes jis vaikščiojo darydamas gera, o mirdamas pasirinko verčiau stulbinančią kryžiaus žinią nei tik žodžius. Mes esame suvienyti tikėjimo į Jėzų ir jis laukia, kad neštume jį tiems jauniems žmonėms, kurių gyvenimas nebėra prasmingas. Įsileiskime naujumą, kurį Dievas atneša į mūsų gyvenimą, naujumą, kuris paskatina mus iš naujo išsiruošti į visas tas vietas, kur žmonės labiausiai sužeisti.“

Šventasis Tėvas su delegacija pietavo brigitiečių seserų vienuolyne Piritos rajone.

Vėliau Šv. Petro ir Pauliaus katedroje Popiežius Pranciškus pasveikino susirinkusius „Carito“ globotinius sakydamas: „Kai tikėdami mes nebijome atsisakyti patogumo ir rizikuojame žengdami žingsnį, tada atsiskleidžia aiški gražiųjų Mokytojo žodžių prasmė: „Kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!“ Šventasis Tėvas kvietė ir toliau kurti ryšius, eiti pas savo kaimynus ir kiekvienam sakyti, kad priklauso mūsų šeimai.

Šv. Mišių Laisvės aikštėje homilijoje Popiežius kalbėjo: „Dievas žino mūsų poreikius, kuriuos mes dažnai paslepiame už troškimo turėti. Jis taip pat pažįsta mūsų nesaugumą, kurį mes stengiamės įveikti naudodami galią.“ Tęsdamas jis pridūrė: „Tikėti – tai suvokti, kad Jėzus yra gyvas ir mus myli. Jis mūsų nepaleidžia ir dėl to gali slėpiningai įeiti į mūsų istoriją. <…> Mums reikia palikti savo baimes, išeiti iš patogių vietų, nes šiandien daug estų nelaiko savęs tikinčiaisiais. <…> Reikia, kad žmonės matytų, jog norime būti arti jų, esame pajėgūs juos pamatyti ir atjausti, pajėgūs noriai leisti laiką su jais taip dažnai, kiek yra būtina.

Popiežius ragino būti šventaisiais stiprinant pakraščius, kur mūsų broliai ir seserys guli sugniuždyti ir atmesti. „Negalime galvoti, kad kas nors kitas sustos padėti ar kad šias problemas turi spręsti institucijos. <…> Paprašykime Jėzaus pažadinti širdis ir suteikti mums Šventosios Dvasios dovaną – toks yra šio vizito šūkis.“

Po atsisveikinimo ceremonijos Tarptautiniame Talino oro uoste Popiežius Pranciškus išskrido atgal į Romą. Oficialus Popiežiaus vizitas Baltijos šalyse truko 4 dienas.

LVK Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto informacija

www.popieziausvizitas.lt