Popiežiaus aukojamose šv. Mišiose dalyvauja daugiau nei 100 000 žmonių, jas aukoja virš 800 kunigų ir muzikuoja apie 300 atlikėjų

Sekmadienio rytą Popiežius Pranciškus atvyko į Kauną. Prie vienos iš seniausių Kauno gotikinės Šv. Jurgio bažnyčios jis persėdo į papamobilį ir atvyko į Santakos parką, kuriame jo susirinkę laukė daugiau nei 100 tūkst. tikinčiųjų iš visos Lietuvos ir kaimyninių šalių.

Papamobiliu Pontifikas apvažiavo Santakos parką, laimino žmones ir su jais sveikinosi. Pasitikdamas atvykstantį šv. Petro įpėdinį choras giedojo tradicinę lotynišką giesmę: „Tu es Petrus“ („Tu esi Petras (Uola)“). Ši giesmė giedama pasitinkant Popiežių įvairių susitikimų metu.

Šv. Mišias Kauno Santakoje koncelebruoja vietos vyskupas Lionginas Virbalas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivysk. Gintaras Grušas, daugiau kaip 30 vyskupų iš Lietuvos ir užsienio ir virš 800 kunigų iš tokių šalių kaip Lenkija, Baltarusija, Latvija, Rusija, Vokietija, Islandija.

Per šv. Mišias giedamos ir tikintiesiems gerai žinomos, ir specialiai šioms Mišioms sukurtos giesmės. Iš viso šv. Mišiose muzikavo apie 300 atlikėjų. Jungtinį chorą sudarė 260 giesmininkų iš įvairių Lietuvos chorų. Orkestre groja „Kauno Santakai“ priklausantys kolektyvai: Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“ ir Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“,  lietuvių liaudies instrumentais palydintys tautinį atspalvį turinčias giesmes.

Altoriaus scenoje stovi Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo originalas ir Popiežiaus pernai palaimintuoju paskelbto Teofiliaus Matulionio relikvijos. Šalia paveikslo marmurinėje vazoje „pamerkta“ Italijos meistrų pagaminta auksinė rožė. Ji yra atsidavimu Mergelei Marijai garsėjančio Popiežiaus pamaldumo dovana (votas) Lietuvos Globėjai – Trakų Dievo Motinai.

Popiežiui Pranciškui ir jam patarnaujantiems diakonams skirtus liturginius rūbus audė ir siuvo Paštuvoje gyvenančios vienuolės basosios karmelitės. Jos taip pat sukūrė šioms šv. Mišioms skirtus kunigų liturginius rūbus.

Šv. Mišios aukojamos lotynų kalba. Šventajai Komunijai dalyti pasitelkta daugiau kaip 200 žmonių: kunigų, paruoštų pasauliečių, seminaristų.

 

LVK Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto informacija

www.popieziausvizitas.lt