Per naktį atvira bažnyčia – laukiantiems Popiežiaus Kaune

Lietuvai laukiant popiežiaus Pranciškaus, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia, esanti Rotušės aikštėje, bus atvira ir naktį. Atvykusieji galės užeiti bet kuriuo metu, nes nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio čia vyks nepertraukiamas maldos budėjimas. Šis laukimo laikas prasidės rugsėjo 21 d. 20 val. šv. Mišiomis su popiežiaus vizito savanoriais, jas aukos Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Po Mišių prasidės Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsis iki rugsėjo 23 d. 4.30 val. ryto, kai visa programa persikels į Kauno Santakos parką.

Maldos budėjimo organizatorė, vienos iš Kauno arkivyskupijos „Carito“ programų koordinatorė Milita Žičkutė-Lindžienė tikisi, kad šis laukimo laikas visiems bus prasmingas: „Manau, kad yra svarbu laukti popiežiaus Pranciškaus su nepaliaujama malda, į kurią atnešime Dievui kenčiančius, nuskriaustuosius, tuos, kuriems reikia maldos užtarimo.“

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje tikintieji kviečiami melsti ir palaimintojo Teofiliaus Matulionio užtarimo, – bus išstatytas pal. Teofiliaus mažasis relikvijorius. Taip pat bus atvežtas Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos paveikslas. Tiek relikvijorius, tiek paveikslas sekmadienio ankstyvą rytą bus pernešti į Santakos parką ir pastatyti šalia altoriaus, ant kurio šv. Mišias aukos Šventasis Tėvas Pranciškus.

Norinčių atlikti išpažintį bažnyčioje nuo šeštadienio pietų lauks kunigas.

Į maldos budėjimą organizatoriai kviečia organizacijas, parapijų grupes, maldos grupes, giesmininkus ir visus, norinčius melstis drauge. Be maldynų ir rožinių, visi norintys kviečiami atsivežti savo muzikinius instrumentus.

Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje kviečiami apsilankyti tie, kurie iš vakaro atvyks į Kauną dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose Santakos parke. Čia veiks ir poilsio kambarys.

Dėl eismo apribojimų prie bažnyčios privažiuoti automobiliu nebus galima, todėl žmonės kviečiami atvykti viešuoju transportu ar pėsčiomis.

Šv. Mišias Kauno Santakos parke Šventasis Tėvas aukos rugsėjo 23 d., sekmadienį, 10 val. Laukimo programa Santakoje prasidės 5 val. ryto. Skambės giesmės, bus klausomasi liudijimų žmonių, kurie sunkiose situacijose atrado viltį, prisimenama ir prieš 25-erius metus vykusi šv. Jono Pauliaus II kelionė Lietuvoje. Atvykti į Santakos parką galima iki 8 val. Laukiami ir neturintys nemokamai dalintų kvietimų. Jiems bus skirtas sektorius šalia Laisvės kario skulptūros su specialiai šiam sektoriui pastatytu ekranu.

Popiežių Pranciškų Kaune taip pat bus galima sveikinti vykstantį papamobiliu iš Kurijos į Kauno arkikatedrą  baziliką, kur vyks popiežiaus susitikimas su Baltijos šalių kunigais, pašvęstaisiais ir seminaristais.