Į susitikimą su Popiežiumi susirinkęs jaunimas užpildė visą Katedros aikštę ir jos prieigas

Šiandien, šeštadienio popietę, į Katedros aikštę Vilniuje susirinko jaunimas laukti atvykstančio Popiežiaus. Žmonės renkasi ir į aikštės prieigas. Dar vasarą internetu išdalyta apie 30 tūkst. nemokamų kvietimų. Tai vienintelis Vatikano valstybės vadovo susitikimas su katalikišku jaunimu Baltijos šalyse.

Aikštėje įrengtos dvi scenos. Viena skirta Šventajam Tėvui ir jo palydai, kita – jaunimo programai. Pastaroji papuošta votais ir gėlėmis – padėkos bei maldos ženklais. Šventajam Tėvui skirtoje scenoje pastatytas Dievo Gailestingumo paveikslo originalas, nutapytas pagal šv. Faustinos Vilniuje patirtas vizijas. Šio paveikslo kopijos išplitusios visame pasaulyje.

Susitikimą veda šeši jauni žmonės: kunigas, sesė vienuolė, šokio mokytoja, teisininkas ir du aktoriai. Susitikimo programa aktuali ir įdomi tiek paaugliui, tiek studentui ar jaunai šeimai.

Laukiant Popiežiaus Pranciškaus skambės keturi liudijimai. Bus paliestos savižudybės ir depresijos, smurto šeimoje, priklausomybių temos. Taip pat liudytojai kalbės lytiškumo, savivertės ir tapatybės paieškų, patyčių klausimais. Šokėjai ir muzikantai, reaguodami į šias istorijas, sukūrė savo pasirodymus. Taigi kiekvienas liudijimas bus lydimas meninio kūrinio.

15.00 val. visus susirinkusius Katedros aikštėje ir prie Aušros Vartų suvienys Gailestingumo vainikėlio malda. Bus meldžiamasi 5 kalbomis: lietuvių, lenkų, latvių, rusų ir anglų. Ekrane bus rodomas Gailestingumo paveikslas, sudarytas iš daugybės žmonių portretų, surinktų iš viso pasaulio. Vilnius yra Gailestingumo miestas ir šiandien jis padovanos šią maldą visoms pasaulio tautoms.

Popiežius Pranciškus lankysis Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje ir melsis Rožinio maldą su susirinkusiais žmonėmis. Malda bus tiesiogiai transliuojama ir į Katedros aikštę, kur tuo metu jaunimas lauks Šventojo Tėvo. Pasibaigus maldai papamobiliu vyks į jaunimo susitikimą.

Po susitikimo visi kviečiami į papamobilio kelią nuo Vilniaus arkikatedros iki Apaštalinės nunciatūros.

 

LVK Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto informacija

nuotraukų autorės Giedrė Povilaitytė ir Laima Penek