Džiaugsminga viltis pasklido „Sostinės Dienose“

Iki popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje likus vos trims savaitėms, „Sostinės Dienose“, šildant jaukiai šeštadienio saulutei, vilniečius ir miesto svečius Vinco Kudirkos aikštės širdyje pasitiko koncertas „Džiaukitės Viltyje“.

Koncerto iniciatorius ir vedėjas kun. Ričardas Doveika visus susirinkusiuosius pasveikino su vis labiau artėjančiu popiežiaus atvykimu į Lietuvą ir kvietė pasiklausyti žinomų Lietuvos atlikėjų kūrinių vilties tema.

Savo dainomis publiką džiuginę Saulius Urbonavičius-Samas su grupe BIX, Merūnas ir Jurga Šeduikytė po koncerto mielai sutiko pasidalinti savo mintimis ir įspūdžiais belaukiant Pranciškaus atvykimo.

Kodėl jūs asmeniškai laukiate popiežiaus Pranciškaus atvykimo?

Samas: aš manau, kad tai yra labai reikšmingas įvykis Lietuvai, mes esame labai stiprūs katalikai ir tai mums duoda vienybės, ypatingo kvėpavimo ir dvasios. Aš pats patyriau vieną asmeninį nutikimą, kuris man suteikė jėgų toliau gyventi džiaugiantis. Tai buvo susiję su šv. Jono Pauliaus II atvykimu į Lietuvą, su vienu įvykiu, po kurio visada jaučiu tvirtą asmeninį ryšį, ir tai yra puiku.

Merūnas: mano šeimoje tikėjimo tradicijos yra tikrai gilios, pavyzdžiui, mano mama į tikėjimą niekada paviršutiniškai nežiūrėjo ir jai tai buvo labai svarbu. Mano paties vaikai yra krikštyti, o turint omenyje, kad nė viena tauta neišgyveno be tradicijų, šis įvykis turėtų būti svarbus visiems. Man asmeniškai šis vizitas yra labai svarbus ir laukiamas.

Jurga: man popiežiaus atvykimas yra svarbus labai asmenine prasme, nes visada teikiau didelę reikšmę tam, kad religinė teorija taptų praktika. Manau, mums labai reikia, kad visus vienytų tikėjimas vienas kitu, savimi ir Aukščiausiuoju. Man labai priimtinas popiežiaus Pranciškaus požiūris, teigiantis, kad tikėjimo kelių yra daug, tačiau tikslas yra vienas. Šia prasme aš šiandien labai nuoširdžiai dedikavau savo kūrinius šiam ateinančiam įvykiui.

Kaip manote, o ką Popiežiaus atvykimas duos Lietuvai ir lietuviams?

Samas: manau, kad mums dabar labai aiškiai trūksta vienybės, nuolat vyksta visuomenės susiskaldymas. Mūsų taip išsiilgta vienybė buvo prieš maždaug 20 metų, kai visi kovojome, nes turėjome bendrą priešą, o dabar sau priešais tampame mes patys. Vidinis susitaikymas ir priėmimas kitų tokių, kokie jie yra, savitarpio pagalba ir meilė yra tai, ko mums vis dar trūksta. Popiežius atvyksta labai laiku, nes dabar žmonės yra pernelyg paskendę materializme, susvetimėję, atšalę vienas nuo kito ir mums visiems labai reikia vienybės dvasios, kurią jo atvykimas ir suteiks.

Merūnas: manau, mes dar kartą suprasime, kad nesame prasta tauta ir kad mūsų turimą mažos tautos sindromą reikia išgyvendinti, nes jau antrą kartą per 25 metus Lietuvoje sulaukiame popiežiaus, kuo, manau, gali pasigirti ne kiekviena šalis. Būtent dabar lietuviams yra labai gerai vėl sustiprinti savo tikėjimą. Turime prisiminti, kad, kalbant apie jaunuosius piliečius, ties tuo kasdien stipriai turi dirbti ir tėvai, mokydami, jog tiek mūsų šalies identitetas, tiek religija visada yra svarbu.

Jurga: manau, kad mes dažniau turėtume pamąstyti apie dalykus, kuriuos pamirštame kasdienybėje, buityje ir užsisukę savo rūpesčiuose. Po vieno daug metų kankinusio dalyko, susijusio su malda Mišiose, nuėjau pasikalbėti su kun. Algirdu Toliatu. Vienas dalykas, kurį supratau iš pokalbio su juo, buvo tai, kad visos parašytos knygos, teorija turi būti nuolat gaivinama ir kaip bus atlikta, priklauso nuo asmenybės, kuri tai atliks. O popiežiaus asmenybė yra stipri ir paveikia didelį ratą žmonių. Jis mums primena ir apie tai, kas nesikeičia ir yra svarbu bėgant laikui, motyvuoja išmokti nebijoti išeiti iš šio pasaulio. Manau, kad popiežius Pranciškus neša būtent tokią žinią ir džiugiai laukiu jo atvykstant.

Kalbino Rusnė Šidlauskaitė
Nuotraukos Laimos Penek