Apaštališkasis vizitas 2018 m.
rugsėjo 22–23 dienomis Lietuvoje

Apostolic visit in Lithuania
September 22–23, 2018

Apaštališkasis vizitas 2018 m.
rugsėjo 22–23 dienomis Lietuvoje

Apostolic visit in Lithuania
September 22–23, 2018

Šeštadienį, rugsėjo 22 d.,
susitikimas su jaunimu Vilniuje

Saturday, September 22,
Meeting with Youth in Vilnius

Sekmadienį, rugsėjo 23 d.,
šv. Mišios Kaune

Sunday, September 23,
Holy Mass in Kaunas

Numatoma žiniasklaidos akreditacijos pradžia – liepos mėn. pabaigoje

Preliminary the accreditation for journalists will start at the end of July