Popiežiaus Pranciškaus vizitas

MALDA
.

MALDA

Tikintieji kviečiami kasdien asmeniškai ir bendruomenėse melstis popiežiaus intencija ir už artėjantį Šventojo Tėvo atvykimą.

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią. Amen.


Viešpatie Dieve,
meilingai pažvelk į savo tarną Pranciškų, kurį išrinkai ir paskyrei vyriausiuoju vyskupu.
Saugok jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti.
Padėk mums išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiuosius