Popiežiaus Pranciškaus vizitas

SPONSORS
.

SPONSORS

SUB HEADING HERE

GENERAL SPONSOR

SUB HEADING HERE

SPONSORS

SUB HEADING HERE

FRIENDS

Jonas ir Raimunda Karčiauskai

Alvydas Žabolis

Rakauskų šeima

Stankevičių šeima

SUB HEADING HERE

The main carrier

SUB HEADING HERE

official broadcaster

SUB HEADING HERE

Informational Sponsor

SUB HEADING HERE

Informational friends

SUPPORT

 

May God bless you for your generosity!