Popiežiaus Pranciškaus vizitas

Susitikimų vietos
.

SUSITIKIMŲ VIETOS

VILNIUS

Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika

Tai viena seniausių Lietuvos bažnyčių. Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose ji paminėta 1387-aisiais.

Sovietiniu laikotarpiu (1949–1988) Arkikatedra buvo uždaryta, joje ilgą laiką veikė Vilniaus paveikslų galerija.

1988 m. grąžinta tikintiesiems ir iškilmingai atšventinta, į ją sugrąžintos šv. Kazimiero, Lietuvos ir jaunimo globėjo, relikvijos, gerbiamos puošnioje Šv. Kazimiero koplyčioje, kuri yra vienas vertingiausių baroko paminklų Lietuvoje.

Goštautų koplyčioje gerbiamas Šv. Mykolo Dievo Motinos (Sapiegų Madonos) paveikslas, dėl daugybės tikinčiųjų patiriamų malonių 1750 m. karūnuotas popiežiaus palaimintomis karūnomis.

Arkikatedros požemiuose buvo laidojami Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei nusipelnę didikai, valdovai, vyskupai. 1985 m. atrastas arkikatedros lobynas – Lietuvos auksakalystės šedevras.

Prieš 25 metus istorinę kelionę Lietuvoje malda Vilniaus arkikatedroje bazilikoje pradėjo popiežius Jonas Paulius II.

ŽEMĖLAPIS

Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika

Katedros aikštė

Viena pagrindinių aikščių Lietuvoje. Čia vyksta svarbiausi valstybės, religiniai ir kultūros renginiai.

Iš Katedros aikštės galime matyti svarbius miesto ir valstybės objektus – Vilniaus arkikatedrą ir varpinės bokštą, Gedimino pilį, Valdovų rūmus.

13 a. čia stovėjo Žemutinė pilis ir gynybinė miesto siena. Šiandien jos kontūrai ant grindinio išskirti raudonomis plytelėmis.

ŽEMĖLAPIS

Katedros aikštė

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia ir Šv. Teresės bažnyčia

Aušros Vartų koplyčia yra viena seniausių piligrimystės vietų Lietuvoje. Vilniečiai Aušros Vartų Mariją gerbia kaip Vilniaus miesto globėją.

Gotikinio stiliaus Aušros vartai yra vieninteliai išlikę 16 a. statytos Vilniaus gynybinės sienos vartai.

Švč. Mergelės Marijos paveikslas nutapytas 17 a. pradžioje ant ąžuolinių lentų skydo pagal Nyderlandų dailininko Martino de Voso pavyzdį. Tai vienas iš nedaugelio paveikslų, kuriame Mergelė Marija vaizduojama be Kūdikio.

1927 m. paveikslas vainikuotas popiežiaus Pijaus XI pašventintomis karūnomis, jam suteiktas Gailestingumo Motinos titulas.

Aušros Vartų koplyčia įtraukta į tinklą, jungiantį 20 svarbiausių Europos Marijos šventovių.

1993 m. vizito Lietuvoje metu šv. Jonas Paulius II Aušros Vartų koplyčioje kalbėjo rožinio maldą (arba: meldėsi rožinį).

ŽEMĖLAPIS

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

Muziejus įsikūręs buvusiuose KGB rūmuose, kuriuose nuo 1940 m. iki 1991 m. buvo planuojami ir vykdomi sovietų nusikaltimai.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir šalį palikus paskutiniam svetimos kariuomenės kareiviui, nuo 1992 m. čia pradėjo veikti muziejus.

Pastato rūsyje išlikęs vidaus kalėjimas-tardymo izoliatorius, kuriame buvo kalinami okupacinei valdžiai neįtikę Lietuvos gyventojai.

Vienoje iš buvusių kalinimo kamerų sukurta speciali ekspozicija, skirta šiame pastate kalėjusiems ir kankintiems dvasininkams.

Šių rūmų rūsyje kalėjo ir arkivyskupas Teofilius Matulionis, kurį prieš metus popiežius paskelbė palaimintuoju.

ŽEMĖLAPIS

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

Prezidento rūmai ir Simono Daukanto aikštė

1387 m. Lietuvai priėmus krikštą, dabartinių Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų ansamblio teritorija buvo padovanota Vilniaus vyskupui.

Lietuvai patekus į Rusijos imperijos sudėtį Vyskupų rūmų ansamblis buvo tapęs oficialia Rusijos generalgubernatoriaus buveine, o sovietmečiu – Karininkų namais, Menininkų rūmais.

Šiandien rūmuose dirba Lietuvos Respublikos Prezidentas ir jo kanceliarija.

Priešais Prezidento rūmus esančioje S. Daukanto aikštėje rengiamos Valstybės vėliavų pakėlimo ceremonijos.

ŽEMĖLAPIS

Prezidento rūmai ir Simono Daukanto aikštė

KAUNAS

Santakos parkas

Prieš 25 metus Nemuno ir Neries santakoje esančiame parke popiežius Jonas Paulius II aukojo šv. Mišias.

2011-aisiais šioje vietoje atidengtas bronzinis paminklas, ženklinantis popiežiaus vizitą 1993 metais.

Parkas yra vos už keleto žingsnių nuo Kauno senamiesčio, yra mėgstamas turistų, šeimų su mažais vaikais, senjorų, sportininkų. Parke nuolat vyksta įvairūs kultūros, meno, sporto renginiai.

Santakos parko rytinėje dalyje įsikūrusi Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia ir Bernardinų vienuolynas, Kunigų seminarija, Kauno pilis.

ŽEMĖLAPIS

Santakos parkas

Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika

Ši bažnyčia pirmąkart rašytiniuose šaltiniuose minima 1413 m., jos statybą fundavo Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didysis kunigaikštis Vytautas Didysis (Vytautas Magnus).

1895 m. popiežius Leonas XIII bažnyčiai suteikė katedros titulą.

1921 m. Žemaičių vyskupijai minint 500 metų sukaktį popiežius Benediktas XV ją paskelbė bazilika.

1926 m., įsteigus Lietuvos Bažnytinę Provinciją, popiežius Pijus XI Kauno katedrai suteikė arkikatedros titulą.

Ne kartą rekonstruota, plėsta ir remontuota arkikatedra bazilika šiandien laikoma didžiausiu neogotikos paminklu Lietuvoje.

1993 m. rugsėjį čia meldėsi popiežius Jonas Paulius II.

ŽEMĖLAPIS

Kauno arkikatedra bazilika

Susitikimų vietos

VILNIUS

Simono Daukanto aikštė
Katedros aikštė
Aušros Vartai
Genocido aukų muziejus

KAUNAS

Santakos parkas
Arkikatedra bazilika